Reklam för företag

Annonser och reklam

En blogg om reklam

 

Varmt välkommen till denna lilla annons- och reklamblogg där vi behandlar ämnen som rör just annonser och reklam. Vi tar en titt på hur reklambranschen sett ut genom tiderna; hur den ser ut idag och vart det barkar hän i framtiden. Utvecklingen går väldigt fort framåt i annonsbranschen och den som gick en reklamutbildning för tio år sedan har ganska lite att komma med idag om hen inte har uppdaterat sina kunskaper och färdigheter. Reklambranschen kräver nyfikenhet, vakenhet och en vilja att röra sig framåt och uppåt precis hela tiden. 

 

Svea Reklam var ett reklamföretag som satsade stort i Sverige och detta var tidigare deras tillhåll. Idag har innehållet på denna blogg inget med reklamföretaget Svea Reklam att göra.

Vad är ekonomi?

10 Mar 2021

För att kunna handla det som det görs reklam för, så krävs det att man har pengar, samt att man har koll på sin ekonomi. Men vad innebär egentligen ekonomi? Ekonomi är ju ett begrepp som förknippas med pengar. Det kan handla om hur mycket pengar man har, hur mycket något kostar eller hur mycket pengar man behöver eller hur mycket man är skyldig. Ekonomi kan ibland förknippas med en något negativ känsla, i alla fall när man tänker på sin egen privatekonomi.  En del upplever det jobbigt och ångestframkallande att tänka på sin egen ekonomi. Andra tycker bara det är tråkigt.

Ha bra koll på sin egen ekonomi

Att kunna hushålla med sina egna pengar är idag rätt så viktigt. Det finns ibland saker som gör det svårt dock. Det kanske är så att du har noll koll på dina inkomster och utgifter? Oväntade utgifter har ju även det en förmåga att komma när man minst anar det eller när man har som minst med pengar. Det kan vara tandläkarbesök, bilen rasar eller tvättmaskinen går sönder. Om allt det sker på en och samma månad och man inte har pengar sparade, så kan ekonomin rasa totalt! Därför är det bra att se till så att du har någon form av sparande samt kanske även lägga en del på trading och forex, läs mer här. Sen, se till att komma underfund med din egen ekonomi!

Tillgångar och utgifter

När man talar om tillgångar är det ofta de pengar du har för att kunna betala räkningar, skulder och andra utgifter du har. Tillgångar kan variera och beror på vad du har för inkomster. Inkomster kan vara lön, bidrag, gåvor, vinster med mera. Sedan kan det även vara andra inflöden av pengar i form av lån. Dock är det så att lånet skapar samtidigt en skuld, som ska betalas tillbaka. Tillgångar kan även vara pengar bundna i något som aktier eller fonder. 

När man då talar om utgifter så är det just de saker som gör att dina tillgångar minskar. Det är då räkningar, skulder, matköp med meera. Utgifter kan vara förutsedda eller oförutsedda. De utgifter som är förutsedda och regelbundna är saker som hyra, elräkningar, försäkringar med mera. Förutsedda, oregelbundna utgifter kan vara en födelsedag av något slag medan en trasig bil är en oförutsedd utgift. 

Skulder

Skulder förekommer i olika former. Det är oftast en överenskommelse om att få tillgång till och sedan återbetala en bestämd summa. Om du har fått en summa pengar med ett villkor att återbetala summan senare, då är det en skuld. Oftast handlar det om att man tar ett lån av något slag. Skulder kan även uppstå om du missar att betala en räkning.

Avgifter

Avgifter är det som det kostar dig att använda dig av olika tjänster. Det kan vara en kostnad för ett lån eller för att teckna ett abonnemang. Ibland är det ränta som ska betalas och det är en tidsstyrd kostnad eller ersättning som berör ett lån av något slag.

Bidrag

Bidrag är ofta en summa pengar som kommer utan att det finns några direkta krav på dem, men de brukar komma med olikka villkor. Barnbidrag kommer med villkoret att du har barn för att få det bidraget exempelvis. Andra bidrag som finns är till exempel studiebidrag, bostadsbidrag och socialbidrag. DDet kan även vara underhållsbidrag, som är från en privatperson till en annan. Det är den förälder som inte bor tillsammans med sitt minderåriga barn som ska betala till den förälder som gör det.

Skapa en budget

För att du ska ha bra koll på din ekonomi och dina pengar är det bra att sammanställa dig en budget. Där ska du stolpa upp inkomster och utgifter. 

Det finns en stor skillnad mellan att ha koll på din ekonomi och att ha kontroll över din ekonomi. Dock är det ena en direkt förutsättning för det andra. Om du förstår samt har bra koll på dina inkomster, utgifter och tillgångar så har du koll på din ekonomi. Det gör att du då har bra mycket bättre utsikter att ta kontroll över ekonomin.

Återta kontroll över din ekonomi

Om det är så att din ekonomi inte alls är där den borde vara utan du har högre utgifter än inkomster, så är det dags att dra i bromsen. Det kan annars leda till skulder och om du har otur kan du till och med hamna hos Kronofogden. För att återta kontrollen så skapa en tydlig sammanställning på vad som kommer in och vad som görs av med. Det görs enkelt i Excel. 

Stolpa upp alla inkomster så som lön, bidrag, lånade pengar, ränta på insatt kapital, försäljning av varor och tjänster eller gåvor. Sedan stolpar du upp alla utgifter du har. Undvik att handla med kontanter, för då är det svårt att ha koll på var pengarna går. 

Om du väljer en längre tidsperiod för din sammanställning så kommer du se att det är rätt liten variation mellan månaderna. Det är inte fel att göra en sammanställning över ett helt år, så att du se vad du har haft för inkomster och utgifter, och sammanställa detta. Det gör att du även kan få med säsongsbundna saker.

När du sammanställt så mycket du vill så ska du se på hur stor skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna är. Om du har större inkomster än utgifter så har du en positiv balans i ekonomin. Är det tvärtom så är balansen negativ.

Se över vad du kan göra för att dra ner på utgifterna och komma på rätt köl. Ett lån kan vara ett verktyg för att skaffa sig tid och manöverutrymme.

Att balansera din ekonomi går ut på att få en helhetsbild och sen se vart du behöver göra korrigeringar beroende på om inkomsterna eller utgifterna tar överhanden.

Jobba med reklam

23 Jun 2020

Reklam är något som egentligen har funnits sedan vi människor funnits, men det har sett ut olika under olika tidsåldrar. Reklam i sig är ju att skapa och sprida information. Syftet är att kunna visa upp eller ska en slags uppmärksamhet kring tjänster, varor eller idéer. Det handlar om kommunikation och om att kunna påverka eller ändra vad folk tycker och tänker. Avsikten med reklam är oftast att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med målet att reklamen ska öka försäljningen. Inom reklam finns det alltid en avsändare och en mottagare, där avsändaren oftast är ett företag och mottagaren oftast en konsument.

Om du funderar på att arbeta med reklam så finns det många vägar att gå så väl som olika yrken inom det hela. 

De flesta tänker sig att de vill jobba på en reklambyrå och det är rätt bra idé. Där behövs det olika människor i olika roller med olika yrken. 

Art Director (AD)

En Art Director, eller AD som det brukar kallas är en person som ansvarar för formgivningen. Det är denna person som ser till att leda en kreativ process samt är även den person som styr de visuella delarna av det som skapas. Ofta så samarbetar man nära med de andra personerna som finns på reklambyrån. 

Creative Director (CD)

En Creative Director, även kallad CD, är den person som också leder en kreativ process, men är även den som så att säga säkerställer att allt det som görs har en bra, hög och jämn kvalitet. Dessutom jobbar man med att skapa och styra strategier, samt ge stöd och råd i hela den kreativa processen.

Copywriter

Copywriter, även kallad copy eller CW, är en person som har i uppgift att skriva eller skapa texter med mera. De är med i processen att skapa och ta fram idéer. Sedan ansvarar man för att texterna görs till reklamen. Det kan vara slogans eller längre texter det handlar. 

Planner

Som planner på en reklambyrå har man som huvudsakliga arbetsuppgifter att göra den inledande marknadsanalysen, skapa strategi och ge riktlinjer för det kreativa förloppet.

Utbildningar inom reklam

Om du letar efter utbildningar som tar dig in i reklambranschen så finns det flera ställen på nätet att söka efter dessa. Du kan kolla på studentum, studera, eller på antagning.se. Det finns mindre kurser så väl som hela utbildingar till yrken inom reklam. 

Det finns många olika typer av reklamutbildningar och inom massa olika utbildningstyper. Det kan vara allt från en diplomutbildning i att skriva copy till att en kandidatexamen på universitet eller högskola inom kommunikation. 

Reklamens historia

8 Nov 2019

Idag finns det reklam precis överallt. Det är på internet, i tidningen, hem i brevlådan och så vidare. Men hur har det sett ut genom tiderna?

Det har funnits reklam långt bak i tiden. Det var affischer av papyrus i Egypten och i Pompeji salufördes olika tjänster direkt på väggarna. Ett exempel är detta:Eupemus stecus e fundo et rota, vilket betyderEupemus säljer gödsel och en drejskiva.

Andra sätt som man har använt sig av i marknadsföringssyfte var att ha symboler som visade vad det var för verksamhet man hade. Skomakare hade en sko som ett exempel. Ibland så skyltade man även med färdiga varor som man hängde upp. 

När den svenska tryckfrihetsförordningen infördes 1766 så kommer de allra första tidningsannonserna. Då var det mest information om producenten och produkten.

Sofia Gumaelius öppnade upp en annonsbyrå i Stockholm 1877. Då kom annonserna att utvecklas en del. De blev nu moderna och hade både  illustrationer och slogans. Man inspirerades av USA där de redan hade kommit långt inom annonsering och copywriting. 

Här i Sverige kom man att börja använda konstnärliga affischer gjorda av kända konstnärer. Året 1892 så beställer Stora Bryggeriet i Stockholm ett antal reklamaffischer, en av dessa affischer ritas av Albert Engström. 

Viktigt med unikhet

När industrialismen kom så blev det så att fler tillverkare kunde producera allt fler varor. Nu kom handelsbodar och andra att gå från att sälja lösvikt till att ha varor som var färdigförpackade. Nu kom konkurrensen om konsumenterna att bli hårdare. Det då många hade samma typer av varor. Det var däremed viktigt att lyfta fram sina egna. 

Det kom nu att bli populärt att lyfta fram sin produktlinje med en igenkännande symbol. Ett exempel på det är till exempelvis ögonkakao, som än idag har samma symbol, de två ögonen. Även om den har modifierats något för att passa in i tiden. 

Nu kom även reklam att börja spridas i flera medier. När Hollywoodfilmen gör sin debut 1928 sp kom företag att rikta in sig på att sälja drömmar och fantasier genom att anspela på skönhetsidealet som lyfts fram på den vita duken. Filmstjärnor används i annonserna för att låta kvinnor identifiera sig med skönhetsidealet.

Den mer moderna reklamen ville skapa en relation mellan varumärket och konsumenten. Under 1970-talet så kom det här i Sverige att svepa in en stor vänstervåg. Det gjordes att produktlinjer som anspelade på antikonsumtion skapades. Exempell på det är Konsums blåvita.

Under 1990-talet så renodlade man tanken med att känna igen sig i varumärket. Reklamen handlar om att välja varumärken efter vem man vill vara.

Under 2000-talet skruvades budskapen i reklamen upp ännu mer. Nu är det inte så stort fokus på produkterna utan företagen lyfter istället fram sina varumärken som är förknippade med olika värdegrunder. 

 

 

Använd sociala medier i reklamsyfte

27 Aug 2019

I princip alla människor i Sverige använder sociala medier. Dock är det allt för många företag som gör fel när de vill nå ut via dessa. Det är perfekt att marknadsföra sig med hjälp av sociala medier. Men det gäller att veta hur man ska göra och anpassa det efter målgruppen. 

För att kunna göra rätt är det bra att ta reda på hur sociala medier fungerar. Se även till att bjuda in kunder och skapa en dialog med dem. 

Du kan även se till att skapa engagemang hos din publik. Det är en sak att fylla på ditt sociala medieflöde med inlägg, men det är en annan sak att engagera dig med publiken och göra dem till nöjda kunder

Var personlig i din kommunikation med, så kommer det att bli bra!

Varför behövs reklam?

17 Feb 2019

Reklam på tv, reklam i tidningar, reklam på nätet, ja reklam finns överallt. Men varför behövs det, eller rättare sagt är det något man behöver? För företag är det ju extremt viktigt med reklam, men det är det även för den vanliga människan.  Reklam stimulerar konkurrens mellan företag som i sin tur främjar produktutveckling och lägre priser för konsumenten.  Så det är ju en bra sak. Det reklam även gör är det ger oss konsumenter valfrihet. Att vi alla kan hitta en produkt eller tjänst som passar just oss.

Reklam skapar jobb och det både direkt och indirekt detmöjliggör även ett brett medieutbud. En annan sak reklam gör är att det möjliggör gratis nyheter och underhållning via nätet, eller gratis tidningar så som Metro. 

Sen, reklam på tv, det gör att du inte missar filmen på tv, då du ska på toa eller sätta på nytt kaffe!

 

Rolig reklam genom tiderna

8 Nov 2018

Många företag väljer ju att göra reklam på tv. En del tycker att det stör programmen, men, det har ju varit en hel del rolig reklam genom tiderna. I det klipp vi delar kan ni återuppleva en del av dessa igen. Kanske någon favorit till dig finns med? Det finns mer roliga reklamklipp på YouTube annars!

Casinoreklam i massor

16 Oct 2017

I takt med att spelandet på casino blivit allt mer populärt har även casinoreklamen ökat runt casinospel. Idag ser vi mer eller mindre casinoreklam varje dag på tv, i dator och mobilen. Och frågan är hur det kommer se ut i framtiden? Kommer vi fortsätta överösas med casinoreklam i medier eller kommer det att avta i samband med den svenska spelregleringen som väntas träda i kraft inom ett par år? Ja den som lever få se men tills dess kan vi bara spekulera i hur det bli.

Den svenska casinojämförelsesidan

Sveacasino.se är ett bra exempel på hur man marknadsför sig på casinomarknaden. Få kände till denna sida tidigare men idag har nästan alla någon gång hört talas om dem - då man sett reklam i TV, på Aftonbladet, TV.nu och en rad andra medier på nätet. Reklamen är ganska enkel: Två killar där en av killarna är ”misslyckad” och den andre mer lyckad. Slutklämmen är kort och gott: Välj rätt sida.

Casinostugan: För oss som vill vinna i lugn och ro

En annan casinoreklam som synts flitigt i såväl Aftonbladet och Expressen som TV är Casinostugans. Här kör man den klämgode älgen: Ture. Ett ganska lyckat val må man säga, för visst har den där älgjäkeln etsat fast sig en smula i skallen med sin norrländska dialekt. I Aftonbladet och Expressen har man också kört en del reklamsnuttar som dragit igång innan en mängd olika nyheter och döm av vår förvåning att där dök upp en Casinostugan reklam med en ubåt innan ett filmklipp om mordet på Kim Wall, kanske inte det mest lämpade där då Kim sannolikt blev mördad på just en ubåt…. 

Hursomhelst tycks Casinostugan har lyckats med sin reklam för var och varannan person man pratar med idag har stenkoll på norrländske älgen Ture.