Reklam för företag

Annonser och reklam

Jobba med reklam

Reklam är något som egentligen har funnits sedan vi människor funnits, men det har sett ut olika under olika tidsåldrar. Reklam i sig är ju att skapa och sprida information. Syftet är att kunna visa upp eller ska en slags uppmärksamhet kring tjänster, varor eller idéer. Det handlar om kommunikation och om att kunna påverka eller ändra vad folk tycker och tänker. Avsikten med reklam är oftast att marknadsföra ett företags produkter eller tjänster med målet att reklamen ska öka försäljningen. Inom reklam finns det alltid en avsändare och en mottagare, där avsändaren oftast är ett företag och mottagaren oftast en konsument.

Om du funderar på att arbeta med reklam så finns det många vägar att gå så väl som olika yrken inom det hela. 

De flesta tänker sig att de vill jobba på en reklambyrå och det är rätt bra idé. Där behövs det olika människor i olika roller med olika yrken. 

Art Director (AD)

En Art Director, eller AD som det brukar kallas är en person som ansvarar för formgivningen. Det är denna person som ser till att leda en kreativ process samt är även den person som styr de visuella delarna av det som skapas. Ofta så samarbetar man nära med de andra personerna som finns på reklambyrån. 

Creative Director (CD)

En Creative Director, även kallad CD, är den person som också leder en kreativ process, men är även den som så att säga säkerställer att allt det som görs har en bra, hög och jämn kvalitet. Dessutom jobbar man med att skapa och styra strategier, samt ge stöd och råd i hela den kreativa processen.

Copywriter

Copywriter, även kallad copy eller CW, är en person som har i uppgift att skriva eller skapa texter med mera. De är med i processen att skapa och ta fram idéer. Sedan ansvarar man för att texterna görs till reklamen. Det kan vara slogans eller längre texter det handlar. 

Planner

Som planner på en reklambyrå har man som huvudsakliga arbetsuppgifter att göra den inledande marknadsanalysen, skapa strategi och ge riktlinjer för det kreativa förloppet.

Utbildningar inom reklam

Om du letar efter utbildningar som tar dig in i reklambranschen så finns det flera ställen på nätet att söka efter dessa. Du kan kolla på studentum, studera, eller på antagning.se. Det finns mindre kurser så väl som hela utbildingar till yrken inom reklam. 

Det finns många olika typer av reklamutbildningar och inom massa olika utbildningstyper. Det kan vara allt från en diplomutbildning i att skriva copy till att en kandidatexamen på universitet eller högskola inom kommunikation. 

23 Jun 2020