Reklam för företag

Annonser och reklam

Reklamens historia

Idag finns det reklam precis överallt. Det är på internet, i tidningen, hem i brevlådan och så vidare. Men hur har det sett ut genom tiderna?

Det har funnits reklam långt bak i tiden. Det var affischer av papyrus i Egypten och i Pompeji salufördes olika tjänster direkt på väggarna. Ett exempel är detta:Eupemus stecus e fundo et rota, vilket betyderEupemus säljer gödsel och en drejskiva.

Andra sätt som man har använt sig av i marknadsföringssyfte var att ha symboler som visade vad det var för verksamhet man hade. Skomakare hade en sko som ett exempel. Ibland så skyltade man även med färdiga varor som man hängde upp. 

När den svenska tryckfrihetsförordningen infördes 1766 så kommer de allra första tidningsannonserna. Då var det mest information om producenten och produkten.

Sofia Gumaelius öppnade upp en annonsbyrå i Stockholm 1877. Då kom annonserna att utvecklas en del. De blev nu moderna och hade både  illustrationer och slogans. Man inspirerades av USA där de redan hade kommit långt inom annonsering och copywriting. 

Här i Sverige kom man att börja använda konstnärliga affischer gjorda av kända konstnärer. Året 1892 så beställer Stora Bryggeriet i Stockholm ett antal reklamaffischer, en av dessa affischer ritas av Albert Engström. 

Viktigt med unikhet

När industrialismen kom så blev det så att fler tillverkare kunde producera allt fler varor. Nu kom handelsbodar och andra att gå från att sälja lösvikt till att ha varor som var färdigförpackade. Nu kom konkurrensen om konsumenterna att bli hårdare. Det då många hade samma typer av varor. Det var däremed viktigt att lyfta fram sina egna. 

Det kom nu att bli populärt att lyfta fram sin produktlinje med en igenkännande symbol. Ett exempel på det är till exempelvis ögonkakao, som än idag har samma symbol, de två ögonen. Även om den har modifierats något för att passa in i tiden. 

Nu kom även reklam att börja spridas i flera medier. När Hollywoodfilmen gör sin debut 1928 sp kom företag att rikta in sig på att sälja drömmar och fantasier genom att anspela på skönhetsidealet som lyfts fram på den vita duken. Filmstjärnor används i annonserna för att låta kvinnor identifiera sig med skönhetsidealet.

Den mer moderna reklamen ville skapa en relation mellan varumärket och konsumenten. Under 1970-talet så kom det här i Sverige att svepa in en stor vänstervåg. Det gjordes att produktlinjer som anspelade på antikonsumtion skapades. Exempell på det är Konsums blåvita.

Under 1990-talet så renodlade man tanken med att känna igen sig i varumärket. Reklamen handlar om att välja varumärken efter vem man vill vara.

Under 2000-talet skruvades budskapen i reklamen upp ännu mer. Nu är det inte så stort fokus på produkterna utan företagen lyfter istället fram sina varumärken som är förknippade med olika värdegrunder. 

 

 

8 Nov 2019