Reklam för företag

Annonser och reklam

Vad är ekonomi?

För att kunna handla det som det görs reklam för, så krävs det att man har pengar, samt att man har koll på sin ekonomi. Men vad innebär egentligen ekonomi? Ekonomi är ju ett begrepp som förknippas med pengar. Det kan handla om hur mycket pengar man har, hur mycket något kostar eller hur mycket pengar man behöver eller hur mycket man är skyldig. Ekonomi kan ibland förknippas med en något negativ känsla, i alla fall när man tänker på sin egen privatekonomi.  En del upplever det jobbigt och ångestframkallande att tänka på sin egen ekonomi. Andra tycker bara det är tråkigt.

Ha bra koll på sin egen ekonomi

Att kunna hushålla med sina egna pengar är idag rätt så viktigt. Det finns ibland saker som gör det svårt dock. Det kanske är så att du har noll koll på dina inkomster och utgifter? Oväntade utgifter har ju även det en förmåga att komma när man minst anar det eller när man har som minst med pengar. Det kan vara tandläkarbesök, bilen rasar eller tvättmaskinen går sönder. Om allt det sker på en och samma månad och man inte har pengar sparade, så kan ekonomin rasa totalt! Därför är det bra att se till så att du har någon form av sparande samt kanske även lägga en del på trading och forex, läs mer här. Sen, se till att komma underfund med din egen ekonomi!

Tillgångar och utgifter

När man talar om tillgångar är det ofta de pengar du har för att kunna betala räkningar, skulder och andra utgifter du har. Tillgångar kan variera och beror på vad du har för inkomster. Inkomster kan vara lön, bidrag, gåvor, vinster med mera. Sedan kan det även vara andra inflöden av pengar i form av lån. Dock är det så att lånet skapar samtidigt en skuld, som ska betalas tillbaka. Tillgångar kan även vara pengar bundna i något som aktier eller fonder. 

När man då talar om utgifter så är det just de saker som gör att dina tillgångar minskar. Det är då räkningar, skulder, matköp med meera. Utgifter kan vara förutsedda eller oförutsedda. De utgifter som är förutsedda och regelbundna är saker som hyra, elräkningar, försäkringar med mera. Förutsedda, oregelbundna utgifter kan vara en födelsedag av något slag medan en trasig bil är en oförutsedd utgift. 

Skulder

Skulder förekommer i olika former. Det är oftast en överenskommelse om att få tillgång till och sedan återbetala en bestämd summa. Om du har fått en summa pengar med ett villkor att återbetala summan senare, då är det en skuld. Oftast handlar det om att man tar ett lån av något slag. Skulder kan även uppstå om du missar att betala en räkning.

Avgifter

Avgifter är det som det kostar dig att använda dig av olika tjänster. Det kan vara en kostnad för ett lån eller för att teckna ett abonnemang. Ibland är det ränta som ska betalas och det är en tidsstyrd kostnad eller ersättning som berör ett lån av något slag.

Bidrag

Bidrag är ofta en summa pengar som kommer utan att det finns några direkta krav på dem, men de brukar komma med olikka villkor. Barnbidrag kommer med villkoret att du har barn för att få det bidraget exempelvis. Andra bidrag som finns är till exempel studiebidrag, bostadsbidrag och socialbidrag. DDet kan även vara underhållsbidrag, som är från en privatperson till en annan. Det är den förälder som inte bor tillsammans med sitt minderåriga barn som ska betala till den förälder som gör det.

Skapa en budget

För att du ska ha bra koll på din ekonomi och dina pengar är det bra att sammanställa dig en budget. Där ska du stolpa upp inkomster och utgifter. 

Det finns en stor skillnad mellan att ha koll på din ekonomi och att ha kontroll över din ekonomi. Dock är det ena en direkt förutsättning för det andra. Om du förstår samt har bra koll på dina inkomster, utgifter och tillgångar så har du koll på din ekonomi. Det gör att du då har bra mycket bättre utsikter att ta kontroll över ekonomin.

Återta kontroll över din ekonomi

Om det är så att din ekonomi inte alls är där den borde vara utan du har högre utgifter än inkomster, så är det dags att dra i bromsen. Det kan annars leda till skulder och om du har otur kan du till och med hamna hos Kronofogden. För att återta kontrollen så skapa en tydlig sammanställning på vad som kommer in och vad som görs av med. Det görs enkelt i Excel. 

Stolpa upp alla inkomster så som lön, bidrag, lånade pengar, ränta på insatt kapital, försäljning av varor och tjänster eller gåvor. Sedan stolpar du upp alla utgifter du har. Undvik att handla med kontanter, för då är det svårt att ha koll på var pengarna går. 

Om du väljer en längre tidsperiod för din sammanställning så kommer du se att det är rätt liten variation mellan månaderna. Det är inte fel att göra en sammanställning över ett helt år, så att du se vad du har haft för inkomster och utgifter, och sammanställa detta. Det gör att du även kan få med säsongsbundna saker.

När du sammanställt så mycket du vill så ska du se på hur stor skillnaden mellan inkomsterna och utgifterna är. Om du har större inkomster än utgifter så har du en positiv balans i ekonomin. Är det tvärtom så är balansen negativ.

Se över vad du kan göra för att dra ner på utgifterna och komma på rätt köl. Ett lån kan vara ett verktyg för att skaffa sig tid och manöverutrymme.

Att balansera din ekonomi går ut på att få en helhetsbild och sen se vart du behöver göra korrigeringar beroende på om inkomsterna eller utgifterna tar överhanden.

10 Mar 2021